Categorieën
cijfers taal

Afronden

Maak de wereld beter, decimaal voor decimaal. 5 of hoger: afronden naar boven. Minder: naar beneden. Een eenvoudige regel die evenzogoed vaak genegeerd wordt. Het beeldscherm van een computer (en dus ook van een smartphone en een tablet) kan miljoenen kleuren tonen: 16.777.216 om precies te zien. Da’s een mond vol, dus laten we dat afronden: 17 miljoen of met één decimaal: 16,8 miljoen. En dat zie je nou nooit. Er wordt gesproken (echt overal) over 16 miljoen en 16,7 miljoen.

[Redactionele noot]

Een zin die begint met een cijfer, zoals hierboven ‘5 of hoger … ’, krijgt geen hoofdletter. De plaats waar die hoofdletter had kunnen komen te staan is al ingenomen door het cijfer. Als je dat niet mooi vindt, dan kun je beter de zin herschrijven.

Er mogen accenten op de e’s van één in ‘met één decimaal’, omdat het hier om een telwoord gaat en niet om een lidwoord.

Categorieën
taal

Wordentekort

‘Alle handel moet verboden.’ Met een punt erachter. Waar vroeger de zin pas compleet was als-ie eindigde in moet verboden worden, is deze geknotte variant nu zeer algemeen geworden. Dit is een willekeurig voorbeeld (NRC van ma. 26-09-2016), maar worden-loze zinnen kom je overal tegen. Ik herinner me dat ik het voor het eerst zag in stukjes van Hugo Brandt Corstius (of Piet Grijs of Battus), waarschijnlijk al dertig jaar geleden. Krachtig taalgebruik, het duidt op daadkracht. En toch mis ik het, dat worden. Wat niet zo gek is, want worden is hier het hoofdwerkwoord en moeten een hulpwerkwoord (dit moest ik opzoeken, want redekundig ontleden is niet mijn sterkste kant, en – nu voor het eerst in mijn leven – komt het van pas).