Contact

Op dit moment kunt u alleen contact met mij krijgen, als u mijn contactgegevens al heeft.

Voor alle anderen: terzijnertijd komt hier een contactformulier, zodat u mij per e-mail kunt benaderen.

Persoonsgegevens

Expliciet verstrekte persoonsgegevens via deze website worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze door u verstrekt worden. Maar op dit moment registreert deze website nog geen expliciete gegevens. Voorbeelden: naam die en telefoonnummer dat u zelf invult op een contactformulier. Ik bel u op (als ik daartoe de noodzaak zie), maar ik gebruik dit telefoonnummer niet ergens anders voor. Ander voorbeeld: het door uzelf ingevulde e-mailadres bij een abonnement op een nieuwsbrief. Ik zal uw e-mailadres dan uitsluitend gebruiken om u die nieuwsbrief te versturen, en niet voor andere doeleinden

Impliciet (stilzwijgend) verstrekte gegevens worden gebruikt voor statistieken, lettertypen (webfonts), en – in de toekomst – advertenties. Deze gegevens betreffen uw IP-adres en onder andere cookies, en zijn niet direct tot u persoonlijk herleidbaar.