Categorieën
leven

Tijdwinst

Vroeger had je tweesecondelijm, tegenwoordig secondelijm. Maar er was een tijd, nog niet eens zo heel lang geleden, dat de mensen tiensecondelijm hadden. Geloven jullie me niet? Nou, kijk dan maar eens op bladzijde 1330 van het Groot woordenboek Nederlands-Engels. Daarin schreef meneer Van Dale het op, in het jaar 1999. En als je goed in de tube knijpt, dan komt er superglue uit …